Podstawowe strategie manipulacyjne osób psychopatycznych

Psychopatia jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się uporczywym zachowaniem antyspołecznym, osłabioną empatią i wyrzutami sumienia oraz śmiałymi , pozbawionymi zahamowań i samolubnymi...

Wstyd i poczucie win, a osoby z PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

Wstyd pourazowy (odczuwany u osób z PTSD, z zespołem stresu pourazowego) ma niewiele wspólnego z normalnym wstydem, emocją, która pomaga człowiekowi przestrzegać norm i zasad moralnych akceptowanych...

Próba samobójcza, myśli samobójcze, jak sobie z tym poradzić?

Dziś trochę temat przerastający psychologie, a wchodzący w duchowość, bo próba samobójcza to już tak naprawdę też problemy egzystencjonalne. Krótki wywiad z człowiekiem którey w swoim życiu miał...

Pin It on Pinterest

Share This