Podstawowe strategie manipulacyjne osób psychopatycznych

Psychopatia jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się uporczywym zachowaniem antyspołecznym, osłabioną empatią i wyrzutami sumienia oraz śmiałymi , pozbawionymi zahamowań i samolubnymi...

Wstyd i poczucie win, a osoby z PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

Wstyd pourazowy (odczuwany u osób z PTSD, z zespołem stresu pourazowego) ma niewiele wspólnego z normalnym wstydem, emocją, która pomaga człowiekowi przestrzegać norm i zasad moralnych akceptowanych...

Próba samobójcza, myśli samobójcze, jak sobie z tym poradzić?

Dziś trochę temat przerastający psychologie, a wchodzący w duchowość, bo próba samobójcza to już tak naprawdę też problemy egzystencjonalne. Krótki wywiad z człowiekiem którey w swoim życiu miał...
Psychoterapia psychodynamiczna – Agnieszka Bożek, Kraków [wywiad]

Psychoterapia psychodynamiczna – Agnieszka Bożek, Kraków [wywiad]

Czy pracuje Pani w jednym nurcie psychoterapii? Jakim? Czy łączy Pani metody pacy? Jakie?

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Raczej staram się nie mieszać metod pracy, choć w trakcie studiów psychologicznych i szkolenia psychoterapeutycznego poznałam też inne nurty.
Dlaczego Pani zdecydowała się wybrać taki, a nie inny nurt, taką metodę pracy?

Jest kilka powodów, dla których zdecydowałam się wybrać ta

read more

Pin It on Pinterest

Share This