Depresja – rodzaje i zaburzenia pokrewne

Kiedy psychoterapia?, Psychoterapia | 0 comments

Depresja jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych na świecie, dotykającą miliony ludzi każdego roku. Z tak powszechnym problemem, ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje depresji, ich objawy i jak je leczyć.

Każdy z tych rodzajów depresji ma swój własny, unikalny zestaw objawów i sposobów leczenia, dlatego ważne jest, aby uzyskać właściwą diagnozę od wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Przy odpowiednim leczeniu, wiele osób może prowadzić satysfakcjonujące i produktywne życie pomimo depresji.

Poniżej znajduje sie lista dolegliwości, które albo są rodzajem depresji, albo w swojej charakterystyce mają elementy depresji:

 • Duże zaburzenie depresyjne: Jest to najczęstszy typ depresji i charakteryzuje się uporczywym uczuciem smutku, niepokoju i/lub pustki.
 • Trwałe zaburzenie depresyjne (Dystymia): Ten typ depresji jest podobny do dużego zaburzenia depresyjnego, ale jego objawy są bardziej przewlekłe i trwają dłużej niż dwa lata. Mogą jej również towarzyszyć uczucia beznadziejności, drażliwość i zmęczenie.
 • Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne (PMDD): Ten rodzaj depresji jest spowodowany zmianami hormonalnymi i często jest związany z cyklem miesiączkowym. Objawy obejmują wahania nastroju, intensywną drażliwość i depresję, która może być na tyle poważna, by zakłócać codzienne życie.
 • Sezonowe zaburzenie afektywne (SAD): Ten rodzaj depresji jest wyzwalany przez zmieniające się pory roku i jest najbardziej powszechny w miesiącach jesiennych i zimowych. Objawy obejmują depresję, brak energii i niską motywację.
 • Zaburzenie przystosowania: Zaburzenie przystosowania, znane również jako depresja sytuacyjna, jest spowodowane stresującym wydarzeniem, takim jak śmierć bliskiej osoby, koniec związku lub utrata pracy. Może mieć charakter od łagodnego do ciężkiego, a jej objawy obejmują smutek, niepokój, trudności z koncentracją i zmęczenie.
 • Depresja poporodowa: Ten rodzaj depresji jest doświadczany przez niektóre kobiety po urodzeniu dziecka i uważa się, że jest spowodowany zmianami w hormonach. Objawy mogą obejmować uczucie smutku, pustki i beznadziei, a także zmiany apetytu, poziomu energii i wzorców snu.
 • Zaburzenie dwubiegunowe: Zaburzenie to charakteryzuje się skrajnymi wzlotami i upadkami w nastroju, energii i zachowaniu. Może wahać się od łagodnego do ciężkiego, a jego objawy mogą obejmować manię, hipomanię i depresję.
 • Depresja psychotyczna: Ten typ depresji jest ciężki i towarzyszą mu myśli urojeniowe, halucynacje i/lub paranoja. Mogą jej również towarzyszyć intensywne myśli samobójcze.
 • Depresja Atypowa: Ten typ depresji charakteryzuje się niemożnością cieszenia się czynnościami, które zwykle są przyjemne, uczuciem ciężkości w rękach i nogach oraz silnym pragnieniem snu.
 • Depresja sytuacyjna: Ten typ depresji jest spowodowany stresującym wydarzeniem, takim jak śmierć bliskiej osoby, koniec związku lub utrata pracy. Objawy mogą obejmować uczucie smutku, niepokoju, trudności z koncentracją i zmęczenie.
 • Depresja katatoniczna: Ten typ depresji charakteryzuje się niezdolnością do poruszania się lub mówienia, a także dziwacznymi ruchami i zachowaniami.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): Ten rodzaj depresji jest spowodowany narażeniem na traumatyczne wydarzenie, takie jak klęska żywiołowa lub brutalny atak. Objawy mogą obejmować retrospekcje, unikanie przypomnień o zdarzeniu i trudności ze snem.
 • Depresja endogenna: Uważa się, że ten typ depresji jest spowodowany brakiem równowagi chemicznej w mózgu, a jego objawy mogą obejmować obniżony nastrój, senność, poczucie winy i niską samoocenę.
 • Depresja egzogenna: Ten typ depresji jest spowodowany przez czynniki zewnętrzne, takie jak trudne wydarzenie życiowe lub duża zmiana okoliczności życiowych.
 • Zaburzenia nastroju wywołane substancjami: Ten rodzaj depresji jest spowodowany używaniem alkoholu, narkotyków lub niektórych leków. Objawy mogą obejmować obniżony nastrój, bezsenność i trudności z koncentracją.
 • Zaburzenie urojeniowe: Temu rodzajowi depresji towarzyszą fałszywe przekonania, których osoba cierpiąca nie jest w stanie zmienić, nawet gdy przedstawia się jej dowody przeciwne.
 • Depresja lękowa: Ten typ depresji charakteryzuje się uczuciami smutku i rozpaczy, którym towarzyszy uczucie niepokoju. Objawy mogą obejmować niepokój, drażliwość i trudności ze snem.
 • Depresja po udarze: Ten typ depresji jest spowodowany fizycznym uszkodzeniem mózgu w wyniku udaru. Objawy mogą obejmować obniżony nastrój, zmęczenie i trudności z koncentracją.
 • Reaktywne zaburzenie przywiązania: Ten typ depresji jest spowodowany brakiem zdrowego przywiązania, gdy dziecko dorasta. Objawy mogą obejmować trudności w tworzeniu relacji, emocjonalne oderwanie i brak zainteresowania działaniami.
 • Zaburzenie depersonalizacji/derealizacji: Ten typ depresji charakteryzuje się uczuciami oderwania od własnego ciała i świata zewnętrznego.
 • Zaburzenie paniczne (Panic Disorder): Ten typ depresji charakteryzuje się nagłymi epizodami intensywnego strachu i niepokoju, którym często towarzyszą objawy fizyczne, takie jak szybkie bicie serca i ból w klatce piersiowej.
 • Body Dysmorphic Disorder: Ten typ depresji jest spowodowany obsesją na punkcie postrzeganej wady fizycznej, takiej jak zmarszczki lub cellulit.
 • Social Anxiety Disorder (zaburzenie lęku społecznego): Ten typ depresji jest spowodowany intensywnym lękiem przed sytuacjami społecznymi, co prowadzi do uczucia strachu i paniki.
 • Zespół Wstrząsowy (Post-Concussion Syndrome): Ten typ depresji jest spowodowany fizycznym uszkodzeniem mózgu w wyniku wstrząsu mózgu i charakteryzuje się takimi objawami jak zmęczenie, depresja i trudności z koncentracją.
 • 30. Ostre Zaburzenia Stresowe: Ten typ depresji jest spowodowany traumatycznym wydarzeniem i charakteryzuje się wysokim poziomem lęku, trudnościami ze snem i natrętnymi myślami.
 • Zaburzenia fikcyjne: Ten typ depresji jest spowodowany przez osobę cierpiącą na nią celowo wywołującą fizyczne i/lub psychiczne objawy w celu zwrócenia na siebie uwagi.
 • Zaburzenie tożsamości dysocjacyjnej: Ten typ depresji charakteryzuje się obecnością wielu osobowości w obrębie tej samej jednostki, co może powodować dezorientację i niepokój.
 • Zaburzenie Objawów Somatycznych: Ten typ depresji charakteryzuje się uporczywymi i intensywnymi objawami somatycznymi, takimi jak ból lub zmęczenie, które powodują dystres i trudności w funkcjonowaniu.
 • Autofagia: Ten typ depresji charakteryzuje się celowym i powtarzającym się samookaleczaniem.
 • Anorexia Nervosa: Ten typ depresji charakteryzuje się odmową jedzenia, co prowadzi do skrajnej utraty wagi i niedożywienia.
 • Bulimia Nervosa: Ten typ depresji charakteryzuje się jedzeniem w dużych ilościach, po którym następuje oczyszczanie, co prowadzi do zniekształconego obrazu ciała i intensywnego poczucia winy i wstydu.
 • Zaburzenia związane z unikaniem i restrykcyjnym przyjmowaniem pokarmów (ARFID): Ten typ depresji charakteryzuje się niemożnością zaspokojenia potrzeb żywieniowych z powodu strachu przed jedzeniem, przyrostem masy ciała lub teksturą czy zapachem jedzenia.
 • Zaburzenie kompulsywnych ćwiczeń: Ten typ depresji charakteryzuje się obsesyjną potrzebą ćwiczeń, często do ekstremalnego poziomu, co może prowadzić do fizycznego i psychicznego wyczerpania.
 • Samookaleczanie nie-samobójcze (NSSI): Ten typ depresji charakteryzuje się celowym wyrządzaniem sobie krzywdy bez zamiaru popełnienia samobójstwa.
 • Zespół rozgoryczenia pourazowego (PTED): Ten typ depresji jest spowodowany traumatycznym wydarzeniem, które prowadzi do uczucia rozgoryczenia, bezradności i wściekłości.
 • Hypoactive Sexual Desire Disorder (HSDD): Ten typ depresji charakteryzuje się brakiem zainteresowania aktywnością seksualną.
 • Zaburzenia hiperseksualne (Hypersexual Disorder): Ten typ depresji charakteryzuje się obsesją na punkcie aktywności seksualnej, często w stopniu ekstremalnym.
 • Psychogenne Zaburzenia Bólowe: Ten typ depresji charakteryzuje się bólem fizycznym, którego nie można wyjaśnić żadną fizyczną przyczyną.
 • Syndrom nocnego jedzenia: Ten typ depresji charakteryzuje się przymusem spożywania dużych ilości jedzenia późno w nocy, często w ukryciu.
 • Trichotillomania: Ten typ depresji charakteryzuje się nieodpartą chęcią wyrywania sobie włosów, co często skutkuje łysymi plamami.
 • Intermittent Explosive Disorder: Ten typ depresji charakteryzuje się nagłymi i ekstremalnymi epizodami wściekłości, często w odpowiedzi na dostrzeżoną prowokację.
 • Syndrom depersonalizacji/derealizacji: Ten typ depresji charakteryzuje się uczuciami oderwania od własnego ciała i świata zewnętrznego.
 • Body Dysmorphic Disorder (BDD): Ten typ depresji jest spowodowany obsesją na punkcie postrzeganej wady fizycznej, takiej jak zmarszczki czy cellulit.

0 Comments

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza polityka prywatności

Pin It on Pinterest

Share This