Psychoterapia Psychodynamiczna – Karolina Topór, Katowice [wywiad]

Nurty psychoterapii, Psychoterapia, Psychoterapia Psychodynamiczna, Śląskie, Województwa | 1 comment

Czy Pracuje Pan/Pani w jednym nurcie psychoterapii jakim? Czy łaczy Pan/Pani metody pacy? Jakie?

Pracuję w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. W pracy indywidualnej z pacjentem na samym początku biorę pod uwagę to, czy ta forma terapii jest dla niego najkorzystniejsza. Jeśli tak, to staram się nie wprowadzać innych metod, żeby nie zakłóciły one toczącego się procesu terapeutycznego. A jeśli pacjent nie kwalifikuje się z różnych powodów do pracy głębokiej, czyli pracy z podświadomością, to proponuję inne metody np. poznawczo- behawioralną, terapię wspierającą.

Dlaczego Pan/Pani zdecydował/a się wybrać taki, a nie inny nurt, taką metodę pracy?

Na początku, zaraz po studiach zaangażowałam się w nurt poznawczo- behawioralny. Było dużo naukowych badań na temat skuteczności tej metody. W trakcie kursów uczono nas jak szybko zidentyfikować objaw i go usunąć. Zawsze pytała prowadzących: „Dlaczego powstał dany objaw somatyczny?” Prowadzący odpowiadali niezmiennie: „MY się tym nie zajmujemy. Naszym celem nie jest poznanie przyczyny”. Nie mogłam się pogodzić z taką odpowiedzią, ponieważ obserwowałam, że pomimo usunięcia objawu, w niedługim czasie pojawiał się znowu, czasem w innej formie. Próbując zrozumieć co jest głębiej miałam szansę pracować z osobami, których pasjonowała terapia psychodynamiczna. Wtedy pojawiły się odpowiedzi na pytania : „Skąd? Dlaczego?” Wybrałam ten nurt terapeutyczny ze względu na jego bogactwo teoretyczne. Żaden z nurtów nie daje tak dokładnego rozumienia problematyki pacjenta. Co więcej, ta metoda jest rzeczywiście leczeniem, ponieważ dociera do podświadomych mechanizmów. Pomimo długości trwania leczenia oraz często intensywności przeżywania emocjonalnego pacjentów w relacji terapeutycznej z terapeutą(a właściwie dzięki nim) nurt psychodynamiczny daje pacjentowi długofalowe korzyści.

Co Panią/Pana najbardziej zainspirowało w historii rozwoju tego nurtu?

Zainspirowała mnie wieloletniość tej historii, jak ewoluowała i fakt, że do tej pory korzysta się z różnych teorii w ramach jednego nurtu. Niezwykłe jest to, że w zależności od diagnozy pacjenta, jego trudności, stosujemy dane rozumienie i odpowiednie leczenie. Wydaje mi się absurdalnym rozumienie każdego człowieka w ten sam sposób i przy pomocy tej samej matrycy.

Czy dużo się trzeba szkolić, aby móc zostać takim psychoterapeutą jak Pani/Pan?

Droga psychoterapeuty jest bardzo długa, ale przynosząca też dużo satysfakcji. Nigdy nie można powiedzieć: „Teraz to już mogę spocząć na laurach”. 4-letnie szkolenie jest pierwszym krokiem. Aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne należy odbyć oprócz szkolenia terapię własną oraz być pod stałą superwizją. Ale nawet po uzyskaniu certyfikatu ważne są ciągłe szkolenia, konferencje. Więc pierwsza odpowiedź jaka nasuwa mi się na to pytanie brzmi: „szkolenie psychoterapeuty trwa całe życie zawodowe”. Ja jestem w drodze.

Gdyby miała Pani/Pan 5 minut na prezentacje na wydziale psychologii jak zainspirowała by Pani/Pan młodszych kolegów po fachu do wybrania drogi kształcenia się w tym nurcie psychoterapii?

Chyba nie chciałabym nikogo zachęcać, bo nie sądzę by każdy nadawał się do pracy psychodynamicznej. Prawdopodobnie powiedziałabym, żeby szukali tego, co byłoby zgodne z nimi. Żeby nie przestawali szukać, póki nie znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nie po to, by po prostu na nie odpowiedzieć, ale po to, by rzetelnie, z zaangażowaniem pomagać innym. Jeżeli nie będziesz mieć serca do tej metody, to nie będziesz dobrym psychoterapeutą psychodynamicznym.

Jakim pacjentom najczęściej Pani/Pan pomaga w swoim gabinecie, z jakimi problemami się zgłaszają?

Pracuję głównie z osobami dorosłymi lub młodymi dorosłymi (od 18r.ż.). Przychodzą do mnie osoby, które skarżą się głównie na trudności w relacjach, problemy w związkach. Czasem są to osoby, które cierpią z powodu objawów somatycznych, lękowych czy depresyjnych. Mimo, że trudności często wyglądają podobnie, przyczyny ich występowania są różne, do czego staram się z pacjentem dotrzeć w trakcie trwania terapii.

Na pytania odpowiadała Karolina Topór

1 Comment

  1. Katarzyna

    Wspaniała, ciepła i oddana psychoterapeutka. Gorąco polecam!

    Reply

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza polityka prywatności

Pin It on Pinterest

Share This