Płacenie za nieodbyte sesje? Wiele osób może najść zdziwienie gdy usłyszą w zasadach terapii płatność za nieodbyte sesje? O co w ogóle chodzi? Jak...

read more