Psychoterapie ‘duchowe’

Na niniejszej stronie nie publikuję treści i ogłoszeń mogących ze sobą nieść zagrożenie duchowe.

A więc informacji o terapiach, podpisujących się pod psychoterapię a mających lub mogących mieć oddźwięk w świecie duchowym: ‘bioenergoterapiach’, terapiach u wróżek itd.

Pin It on Pinterest

Share This