Nina Turek, psychoterapia psychoanalityczna – Warszawa, Włochy

Mazowieckie, Nurty psychoterapii, Psychoterapia Psychoanlityczna, Województwa | 0 comments

Prowadzę gabinet, w którym pracuję w nurcie psychoterapii analitycznej. Zajmuję się prowadzeniem terapii długoterminowej, która jest metodą leczenia trudności w relacjach, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu na tle psychologicznym, kłopotami emocjonalnymi, chorobami psychosomatycznymi. Zajmuję się leczeniem pacjentów, którzy doświadczają niepokojących stanów emocjonalnych, trudności z poczuciem izolacji, wycofania, impasu życiowego. Pomagam także osobom z doświadczeniem traumy i żałoby.

Zajmuję się psychoterapią osób dojrzałych i młodych dorosłych. Na każdym etapie życia psychoterapia wiąże się z konfliktami, potrzebami określonymi przez prawidła wieku. Z innymi problemami i pragnieniami mierzy się dwudziestolatek, z innymi potrzebami i konfliktami trzydziestolatek, a jeszcze z innymi trudnościami czterdziestolatek. Na każdym etapie życia może dojść do impasu życiowego lub zahamowania rozwoju i psychoterapia może pomóc w powrocie do rozwoju.

Psychoanaliza jest metodą holistyczną, która zakłada pracę nad różnymi aspektami człowieka. Pozwala na dokładne zrozumienie jego doświadczeń. Psychoterapia jest metodą leczenia, która pomaga osobie potrzebującej zrozumieć źródło niepokojących stanów lub kłopotów w relacjach z innymi. Podczas procesu terapeutycznego poruszane są wszystkie te kwestie, które wymagają zrozumienia i doświadczenia, aby mogły być przepracowane na sesjach.

Ta metoda opiera się na rozmowie. Zadaniem terapeuty jest rozumienie pacjenta i uświadamianie mu jego formy funkcjonowania. Terapeuta sprawuje pomocną i opiekuńczą rolę w życiu pacjenta – uświadamia jemu kwestie, które mogą być nieświadome i ukryte, ukazuje jemu nowe perspektywy i nowe możliwości wyjścia z życiowego impasu, daje ukojenie przez rozumienie tego, co jest dla pacjenta trudne i trudne do wyjaśnienia. Terapia pozwala pacjentowi na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Terapia rozpoczyna się od 3-4 konsultacji podczas których psychoterapeuta poznaje pacjenta i pacjent psychoterapeutę. W tym czasie omawiane są kwestie związane z pacjentem i powody, dla których dotarł do gabinetu psychoterapeuty. Jeśli oboje – pacjent i psychoterapeuta zdecydują się na wspólny proces rozpoczyna się długoterminowa psychoterapia, która jest formą leczenia trudności, które wnosi pacjent. Psychoterapia długoterminowa, którą prowadzę, pozwala na doświadczenie wnikliwego procesu – pacjent latami doświadczał swoich trudności i potrzebny jest czas, aby te trudności opanować.

Terapeuta na sesjach zachęca pacjenta, aby mówił o swoich myślach i emocjach. Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć siebie. Podczas psychoterapii może dojść do zrozumienia, doświadczenia i oswojenia lęku, żalu, poczucia winy, złości, smutku, pogardy i niechęci.

Aby pacjent mógł jak najlepiej skorzystać z psychoterapii analitycznej potrzebna jest jego motywacja do zmiany i ciekawość siebie. Są one niezwykle istotne, ponieważ stanowią fundament do wspólnie prowadzonego procesu, za którego głębię jest odpowiedzialny zarówno psychoterapeuta jak i pacjent. Psychoterapia jest formą uczenia się siebie i może dostarczać bardzo ważnych i rozwijających odkryć.

Nazwa gabinetu została zaczerpnięta z koncepcji podziału osobowości Z. Freuda na id, ego, superego. Ego jest tą częścią psychiki człowieka, która odpowiada za łączenie skrajnych potrzeb – bycia w społeczeństwie, w relacjach, z ludźmi i własnych pragnień. Ego pozwala na to, aby świat żywiołowości, potrzeb, pragnień został połączony z umiejętnością bycia w społeczeństwie, możliwością tworzenia rodziny, opiekowania się bliskimi oraz konsekwencją. Spójne ego powoduje, że człowiek może czuć, że jest niepodzielny, zna siebie i swoje możliwości, potrzeby i potrafi nimi zarządzać, a także poszukuje dla siebie najlepszych rozwiązań, bezpiecznych miejsc i dobrych relacji. Stąd nazwa gabinetu związana jest z tą częścią osobowości, która łączy to, co w psychice człowieka tak skrajne.

Adres Gabinetu

Gabinet Psychoterapii “Ego” Nina Turek
usługi: psychoterapia, konsultacje, doradztwo
Księdza Juliana Chrościckiego 13
02-404 Warszawa – Włochy

0 Comments

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasza polityka prywatności

Pin It on Pinterest

Share This