Płacenie za nieodbyte sesje?
Sie13

Płacenie za nieodbyte sesje?

Płacenie za nieodbyte sesje? Wiele osób może najść zdziwienie gdy usłyszą w zasadach terapii płatność za nieodbyte sesje? O co w ogóle chodzi? Jak to mam płacić za sesje które nigdy się nie odbyły? Płatność za nieodbyte sesje jest ustalana w zasadach terapii, przeważnie na początku trwania terapii, czasem mogą być zmieniane w trakcie jej trwania – to już zależne...

Read More

Pin It on Pinterest